Talking Therapies Blog

Welcome to the Talking therapies blog.

Respect is an Action Word

static1.squarespace.comRespect (definition) is a feeling of deep admiration for someone or something elicited by their abilities, qualities, or achievements.

Respect has many facets.

Respect for gender. Respect for culture. Respect for religious or spiritual beliefs. Respect for sexual preference.

Respect for Your-Self.

 

Different but part of the whole

Respect difference - yours and mine.

Not everyone has the same values, beliefs or ways of being AND that is OK.

diversity.pngYou can respect difference AND enjoy connection.

Diversity adds a richness to life

Have you ever let something go until the resentment explodes from you like a spewing volcano?

Have you tried to avoid conflict by "swallowing" the anger at the lack of consideration for your needs or disrespect for you?

When you have had a "gut full" you finally ask for what like a screaming banshee only to have the other person say "why didn't you tell me?" or loose the relationship/friendship/job.

Be respectful with others - they deserve your honesty!  

You can agree to disagree!

    “When you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everyone will respect you.” Lao Tzu, Tao Te Ching

Can you name what respect looks like for you and know how to ask for it assertively?

Can you ask others to let you know what respect looks like for them?

Mahatma GhandiSelf-re·spect (definition) pride and confidence in oneself; a feeling that one is behaving with honour and dignity
 

You cannot show respect for others unless you respect your-self.

 

 

 

 

Self-respect grows with self-awareness, self-acceptance, and self-compassion

"Embracing otherness, embracing self" Thandie Newton shares her thought provoking journey of awareness, understanding and acceptance of self.

Watch her TED Talk here

Respect your-self after all you are the best judge of what is right for you!
 
4 Tips to Action Self-Respect  

#1  Your needs and desires are important!

Do speak your truth  

Do be assertive about your needs and desires

Do listen to others  

Do be open

#2  Your opinions are important!

Do be honest about what you need, desire or believe.

Don't apologise - apologising can become a habit. Check your "I'm sorry" Are you really?

Don't agree with others to avoid conflict or fear of bringing up the strong feelings in others

#3  Be truthful!

There is no such thing as a "white lie" or a "social lie" - a lie is a lie!

Do be gentle and sensitive in your delivery.

Don't stretch the truth or exaggerate, leave bits out, or act helpless to get what you want.

Don't lie to avoid hurting others feelings or avoid confrontation

#4  Stick to your values!

Don't be a people pleaser or a YES (wo)man

Don't compromise things that are important to you

Do live your values - you can be different to the crowd

Useful Self- Respect Strategy

Marcia Linehan the leading Dialectic Behavioural Therapist (DBT) developed an acronym for actioning self-respect - FAST

F.A.S.T. = Self-Respect  

(be)Fair

(no)Apologies

      Stick to your values

(be)Truthful

 
Be fear-less and respect your-self

Jacqueline

Are you getting enough sleep? Suffering from Insom...
Living with symptoms of Bipolar 2 - Use art to thr...

Comments 1

 
Jason Tremblay on Saturday, 27 June 2015 02:34

Wykorzystanie jego prac to tylko pretekst do opowiedzenia historii Hiszpanii z początku XIX wieku za rządów króla Karola, a następnie brata Napoleona, oraz dwójki fikcyjnych bohaterów, którym przyszło żyć w czasach wielkich zmian i koszmarów stających się rzeczywistością.Niekończące się przesłuchania, tortury stosowane w celu uzyskania przyznania do wyimaginowanej winy wobec oskarżonych o herezję, a następnie 'sprawiedliwa' kara za 'grzech' (najczęściej było to spalenie na stosie) - w tamtych czasach właśnie tak wyglądała ponura codzienność. Uważam, iż siłą Duchów Goi jest aktorstwo.Działali w niej nie tylko duchowni, lecz także cywilni urzędnicy, których zadaniem było donoszenie o wszelkiego typu podejrzanych zachowaniach wśród http://pythoncontrol.com społeczeństwa.Zaskakujące zwroty akcji i dobry scenariusz sprawiają, że widz do końca seansu jest trzymany w niepewności.Na pierwszym planie widzimy niezwykłego Javiera Bardema, który jest po prostu znakomity w roli fanatycznego ojca Lorenzo: przeraża siłą, z jaką nalega na zaostrzenie kar dla heretyków i ogrodzenie potęgi Inkwizycji, oraz zaskakuje wiarą w ulepszenie świata za pomocą walki z niewiernymi.

0
Wykorzystanie jego prac to tylko pretekst do opowiedzenia historii Hiszpanii z początku XIX wieku za rządów króla Karola, a następnie brata Napoleona, oraz dwójki fikcyjnych bohaterów, którym przyszło żyć w czasach wielkich zmian i koszmarów stających się rzeczywistością.Niekończące się przesłuchania, tortury stosowane w celu uzyskania przyznania do wyimaginowanej winy wobec oskarżonych o herezję, a następnie 'sprawiedliwa' kara za 'grzech' (najczęściej było to spalenie na stosie) - w tamtych czasach właśnie tak wyglądała ponura codzienność. Uważam, iż siłą Duchów Goi jest aktorstwo.Działali w niej nie tylko duchowni, lecz także cywilni urzędnicy, których zadaniem było donoszenie o wszelkiego typu podejrzanych zachowaniach wśród http://pythoncontrol.com społeczeństwa.Zaskakujące zwroty akcji i dobry scenariusz sprawiają, że widz do końca seansu jest trzymany w niepewności.Na pierwszym planie widzimy niezwykłego Javiera Bardema, który jest po prostu znakomity w roli fanatycznego ojca Lorenzo: przeraża siłą, z jaką nalega na zaostrzenie kar dla heretyków i ogrodzenie potęgi Inkwizycji, oraz zaskakuje wiarą w ulepszenie świata za pomocą walki z niewiernymi.

Take Action

Get in touch to find out how Jacqueline Conroy Talking Therapies can help you and the relationship with your-self and others.

Take Action

Freebie

The 45 Gratitude Keys will help you be grateful and feel joy and happiness for every moment you experience.

Get your freebie